Les condicions de compra (en endavant les Condicions) exposades a continuació regulen la venda dels productes de la pàgina web "www.simboleditors.cat" o botiga en línia presentat per "SÍMBOL EDITORS" representant de l'empresa "SÍMBOL CULTURA, SL" amb domicili social a "Carles Riba,8, Bxs 1a 08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS", i amb adreça de correu electrònic "simbol@simbolcultura.cat" CIF nombre "B67514745".

Li preguem que llegeixi atentament les Condicions abans de fer servir aquesta pàgina web. A l'utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa, vostè accepta les Condicions i consent quedar vinculat per les mateixes, pel que si vostè no està d'acord amb el contingut íntegre de les Condicions no ha de fer ús d'aquesta pàgina web. Aquestes Condicions podrien ser modificades en qualsevol moment, i són aplicables les Condicions vigents en el moment d'ús de la pàgina web.

El Client és la persona física o jurídica que contracta els productes o serveis comercialitzats des de la Botiga Online.

1. La Botiga Online

"www.simboleditors.cat" es dedica a la venda a distància de "llibres ".

2. Informació i dades

"www.simboleditors.cat" es reserva el dret a modificar els continguts, producte o serveis comercialitzats des de la pàgina web, així com les ofertes comercials presentades en qualsevol moment.

"www.simboleditors.cat" fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en el web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de "www.simboleditors.cat", es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, "www.simboleditors.cat" us comunicarà el Client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Els continguts de la pàgina web "www.simboleditors.cat" podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

3. Procediment de compra

Per realitzar una compra, el Client ha de seleccionar els productes que desitgi comprar i afegir a la cistella de compra mitjançant prémer el botó "Comprar". Un cop hagi afegit els productes que desitgi comprar a la cistella, ha de fer clic al botó "Passar per caixa".

Per processar la comanda haurà de facilitar les dades que se li sol·liciten, llevat que disposi de registre com a client, i optar pel mètode de pagament que prefereixi. Un cop facilitada la informació sol·licitada i acceptat la comanda pel client, la compra s'ha realitzat. ATENCIÓ: El preu expressat no inclou les despeses d'enviament que es puguin generar ja que les tarifes varien en funció de la destinació i el pes de la comanda final.

4. Impostos aplicables

Els preus dels productes exposats a la pàgina web de "www.simboleditors.cat", inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar.

Les compres que hagin de ser lliurades dins del territori de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA. Les compres que hagin de ser lliurades en territoris d'Estats no membres de la Unió Europea, Canàries, Ceuta o Melilla estaran exempts de l'IVA.

5. Forma de pagament

A l'formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi mitjançant els mitjans de pagament habilitats: targeta (Visa, Master card) o transferència. En determinats casos i per prevenir possibles fraus "www.simboleditors.cat" es reserva la possibilitat de sol·licitar una forma de pagament concreta en el cas que no s'acrediti fefaentment la identitat de comprador.

6. Enviament dels productes

La Botiga Online ofereix diferents sistemes d'enviament. El Client podrà seleccionar la forma d'enviament d'entre les possibles per a la seva zona d'enviament. Haurà de tenir en compte que els terminis de lliurament, la qualitat de l'servei, el punt de lliurament i el cost seran diferents per a cada forma de transport i que el mateix és realitzat per operadors de transport i no per la Botiga Online.

"www.simboleditors.cat" envia les comandes als seus clients a través de diferents empreses de transport urgent de reconegut prestigi nacional i internacional. La data de lliurament en el domicili del Client, serà d'entre dos i quinze dies (Sempre que no es comuniqui al client una data diferent), a partir de la data de pagament i expedició de la comanda des del magatzem i dependrà de la disponibilitat del producte escollit i de la zona d'enviament. Els terminis de transport són orientatius.

7. Drets del Client i política de devolucions

"www.simboleditors.cat" no garanteix als seus clients la disponibilitat ni el termini de lliurament dels productes que s'ofereixen des de la pàgina web, excepte la dels productes en els quals expressament se citi una determinada garantia o disponibilitat.

"www.simboleditors.cat" garanteix als seus clients la possibilitat d'anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l'anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posat a disposició del transportista per al seu enviament.

Donat el caràcter del producte, s'admetran devolucions d'aquells productes que presentin ruptures a causa de causes del transport i / o la qualitat no sigui correcta (per causes d'higiene) per a això el Client disposarà d'un termini de 30 dies naturals des de la recepció de la comanda  per resoldre el contracte i realitzar la devolució del producte adquirit. El Client comunicarà "www.simboleditors.cat" dins el termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d'exercitar el dret de resolució de el contracte. La comanda retornada haurà de ser lliurada juntament amb l'albarà de lliurament i, si escau factura emesa a "www.simboleditors.cat"

El client no podrà retornar cap article que hagi comprat a la Botiga Online de "www.simboleditors.cat" per polítiques d'higiene encara que no hagin estat oberts ni usats, tinguin l'etiqueta original i conservin el seu embolcall o caixa original. Només s'admetran canvis si el comprador es compromet a enviar el producte a "www.simboleditors.cat". I la botiga en línia haurà de verificar que no hagi estat utilitzat ni hagi estat obert. Sempre que s'hagin respectat tots els requisits, "www.simboleditors.cat" tornarà els diners de compra a través d'un abonament, mitjançant transferència bancària al compte indicat pel client, dels articles adquirits o bé tornarà a enviar el producte, dependrà de l'acord entre comprador i venedor. Les despeses d'enviament originals de la comanda seran reemborsats.

Si un producte diferent al sol·licitat pel client fora lliurat per error de "www.simboleditors.cat", aquest li serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al Client. Per a qualsevol incidència relacionada amb la devolució d'articles de la nostra botiga pot contactar amb el departament d'Atenció a el client via correu electrònic: "simbol@simboleditors.cat" o per telèfon "935896721".

8. Obligacions de l'Client

El Client de "www.simboleditors.cat" es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats en tot moment.

El Client accepta les presents condicions generals recollides en el present contracte.

"www.simboleditors.cat", facilitarà a l'Client un identificador i una contrasenya (segons el cas, elegits pel client). El Client, es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les seves claus d'accés personal.

9. Seguretat i confidencialitat

"www.simboleditors.cat" garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves transaccions. Totes les operacions bancàries es realitzen a través d'un servidor segur, basat en l'estàndard SSL que protegeix les dades.

Totes les dades personals facilitades pel client a "www.simboleditors.cat" seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de "SÍMBOL CULTURA SL" En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Client, en tot moment pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per correu electrònic a "simbol@simbolcultura.cat" o "Carles Riba,8, Bxs 1a 08173 Sant Cugat del Vallès"

10. Disponibilitat

"www.simboleditors.cat" no garanteix la disponibilitat contínua i permanent de el servei de botiga online. Queda exonerat d'aquesta manera de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat de la botiga en línia. En aquests casos, "www.simboleditors.cat" farà seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. "www.simboleditors.cat" no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització del servei de botiga online.

11. Horaris

A "www.simboleditors.cat" es poden realitzar compres durant les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, tot l'any.

12. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compravendes realitzades amb "www.simboleditors.cat" se sotmeten a la legislació catalana. En cas de qualsevol conflicte o discrepància la jurisdicció competent serà la que estableixi la legislació catalana en la seva llei de consumidors i usuaris.

13. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les presents condicions generals a tot el altres, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.